Mer än 250 år av
odling och glädje på
Törsjö

Familjen

Törsjöväxt drivs idag av sjunde och åttonde generationen Pettersson. Vår målsättning med Törsjöväxt är att odla mat som vi med gott samvete kan säga är av bästa kvalite!

 Vår drivkraft är odlingarna och få se hur det växer från små frön till flera ton spannmål på bara några månader är helt fantastiskt.

Vi tycker att matproduktion ska vara transparent och tydlig! 

Hur vet man skillnaden på två liknande produkter när man står i affären? Är de verkligen olika? Eller kommer de från samma företag och fabrik i grunden men med olika namn?

Törsjöväxt styrka ligger i att vi verkligen har kontroll från frö till butikshyllan!

“Vi älskar att odla grödor som vi kan äta “

“Vi har hög transparens gällande hela vår process, från när vi sår våra frön till när det ska skördas.

Historian bakom det lilla familjeföretaget

Daniel Moberg är grundare till det som idag, 250 år senare har utvecklats till Törsjöväxt AB. Gården har från början sitt ursprung i Törsjöby. När Daniel och hans fru Anna-Stina Ersdotter tog över gården år 1772 så omfattades gården av 20 hektar som producerade både djurhållning och spannmål. År 1870 flyttades gården från Törsjöby till Karlsgården, flytten skedde på grund av laga skifte. Den nya gården tog sin form på den vackra Närkeslätten mellan Örebro och Kumla. År 1791 så dog Daniel Moberg och Anna-Stina Ersdotter gifte om sig med Per Landberg från Hardemo som år 1796 tog över gården. Paret fick en dotter vid namn Lena-Maja Persdotter som senare gifte sig med Per Svensson som med tiden tog över gården. Lena-Maja och Per fick senare en son vid namn Johan Pettersson som i sin tur tog över gården. Johan Pettersson och hans hustru Mathilda Larsson fick en son år 1893 vid namn Karl Pettersson som även han tog över gården. Karl Pettersson och hans fru Olga Nilsson fick år 1928 en son vid namn Stig Pettersson. Stig drev gården flitigt för att år 1990 lämna över gården och familjeföretaget till sin son Magnus Pettersson. Magnus driver i dag gården tillsammans med sin fru Sara Pettersson och deras två söner Johan och Alexander Pettersson. Familjeföretaget har expanderat, avvecklat och utvecklats under de senaste 250 åren. Familjen känner en stor passion för växtodling och det var också därför som familjen valde att avveckla djurhållningen år 1994, för att kunna satsa helhjärtat på växtodlingen. Idag omfattar gården en area på 562 hektar där familjen odlar både ekologiskt och konventionellt och har sedan år 2014 varit KRAV certifierade. Gryn havre är något som de sedan tidigare odlat i större omfattning, just gryn havre har de lyckats bra med. Framgången tillsammans med den höga efterfrågan på gryn havre ledde år 2021 till Törsjöväxt AB Lanserade sin första egna produkten, Ekologisk Havregryn.
Under 2022-2023 har vi investerat i en egen förädling och paketerings anläggning på gården för havreris.

SENASTE NYTT PÅ

@torsjovaxt